Пишете ни на имейл sales@dismarket.bg или ни потърсете за въпроси и поръчки на +359 884 206 208

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА РАМЕР ГРУП ЕООД

 

ПРИНЦИПИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА РАМЕР ГРУП ЕООД

Рамер Груп ЕООД се отнася ангажирано към сигурността на вашите лични данни. Принципите на политиката ни за опазване неприкосновеността на личните ви данни са:

 • Ние ценим доверието, което ни гласувате, предоставяйки ни вашите лични данни. Винаги ще ги използваме по разумен и съотносим на вашето доверие начин.
 • Ще ви предоставим ясна информация относно начина, по който използваме вашите лични данни. Винаги ще бъдем прозрачни каква информация събираме, какво правим с нея, на кого я предоставяме и към кого трябва да се обърнете ако имате притеснения.
 • Ще предприемаме всякакви стъпки за запазване сигурността на вашите лични данни за да ги предпазим от злоупотреби.
 • Ще спазваме всички приложими закони и подзаконови разпоредби за защита на личните данни и ще си сътрудничим с органите, отговарящи за защитата на личните данни. В случай на отсъствие на законова уредба, свързана със защитата на личните данни, ще действаме в съответствие с общоприетите принципи за защита на личните данни.

ПОЛИТИКА НА РАМЕР ГРУП ЕООД ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Последна промяна: Декември 2017 г.

Тази Политика за защита нa личните данни описва как те се събират, използват и защитават.

За какво се прилага тази Политика за защита на личните данни?

Политиката за защита на личните данни на Рамер Груп ЕООД се прилага за лични данни събирани във връзка със стоките и услугите, които предлага. Научете повече за Рамер Груп ЕООД на www.rambg.eu. Това включва данни, събрани офлайн чрез нашите потребителски работни центрове (офиси, ателиета, складове), директни маркетингови кампании, както и онлайн чрез нашите уебсайтове („Сайтове собственост на Рамер Груп ЕООД“), приложения и брандирани страници на трети лица.

Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага и за целевото съдържание, включващо оферти, реклами за стоки и услуги на Рамер Груп ЕООД, които ние (или доставчикът на услуги, който действа от наше име) може да изпрати до вас. Същото важи и за наше целево съдържание, качено на сайтовете на трети лица, платформи и приложения („Сайтове на трети лица“) въз основа на информацията за използване на тези сайтове (както е описано по-долу). Тези сайтове на трети лица могат да имат свои собствени правила и условия за защита на личните данни. Съветваме ви да ги прочетете преди да ги използвате.

Настоящата Политика за защита на личните данни е инкорпорирана и представлява част от Условия за ползване на сайтовете на Рамер Груп ЕООД.

Вашето съгласие

Използвайки сайт на Рамер Груп ЕООД, вие давате съгласието си Рамер Груп ЕООД да събира, използва и разкрива вашите лични данни в съответствие с тази Политика за защита на личните данни. Ако не сте съгласни със събирането, използването и разкриването на личните ви данни по този начин, моля не използвате сайтове на Рамер Груп ЕООД или не предоставяйте по друг начин лични данни на дружеството.

Използвайки сайт на Рамер Груп ЕООД, вие безусловно и изрично се съгласявате, че въвеждането от вас на ваши лични данни, представлява ваше изрично писмено съгласие за събирането, обработването, съхранението и предоставянето на вашите лични данни, съгласно описаните тук правила.

Всеки потребител на сайт на Рамер Груп ЕООД, има право да поиска по всяко време, предоставените от него лични данни да бъдат изтрити. Искането трябва да бъде отправено в писменна форма на следния имейл адрес: office@rambg.eu. В момента на отправяне на искането от ваша страна, не трябва да съществуват никакви неуредени взаимоотношения между вас и Рамер Груп ЕООД. Към момента на заличаването, вие и Рамер Груп ЕООД не трябва да имате никакви претенции един към друг.

Единствено Рамер Груп ЕООД ще събира, използва и/или разкрива вашата лична информация по лоялен и законосъобразен начин. В повечето случаи, ние ще поискаме вашето съгласие изрично, но в някои случаи можем да предположим съгласието ви от вашите действия и/или поведение. Можем да ви помолим да предоставите допълнително съгласие, ако се наложи да използваме вашите лични данни за целите, които не са обхванати от настоящата Политика за защита на личните данни. Вие не сте длъжни да предоставяте такова съгласие, но ако не го предоставите, то вашето участие в някои дейности може да бъде ограничено. Ако предоставяте допълнително съгласие, условията на това съгласие ще имат предимство в случай на конфликт с условията на настоящата Политика за защита на личните данни.

 Моля да вземете под вимание, че можем да обработваме личните ви данни без съгласието ви, ако имаме законова причина за това, при условие, че такова изискване не вреди на собствените ви права, свободи и интереси. Всяко такова използване трябва да съответства на приципите на поверителост описани по-горе.

Деца

По-голямата част от сайтове на Рамер Груп ЕООД са проектирани и предназначени за употреба от възрастни. В случаите, когато сайт на Рамер Груп ЕООД е предназначен за използване от по-младата аудитория, ние ще изискаме съгласие от родител или настойник преди да събираме лични данни, когато счетем, че е целесъобразно да се направи това или когато това се изисква от приложимите закони и подзаконови актове (възрастта, при която е необходимо съгласие е различна за отделните държави). Ако сте дете, надхвърлило възрастта, под която във вашата държава е необходимо родителско съгласие, трябва да прегледате условията на тази Политика за защита на личните данни с ваш родител или настойник, за да сте сигурни, че ги разбирате и приемате.

Ако установим, че сме събрали информация за дете, без съгласието на родител или настойник, когато такова съгласие е необходимо, ще изтрием тази информация възможно най-скоро.

Достъпът до някои от частите на сайтове на Рамер Груп ЕООД и/или правото да бъдат получавани подаръци, мостри или други награди могат да бъдат ограничени за потребители над определена възраст. Ние може да използваме вашите лични данни, за да проверим възрастта и ако е необходимо да наложим ограничения.

Каква данни можем да събираме?

В тази Политика за защита на личните данни, „лични данни” означава информация или част от информация, която може да спомогне за това да бъдете идентифицирани. Това обикновено включва информация като вашето име, дата на раждане, адрес, псевдоним, имейл адрес, както и телефонен номер, но може да включва и друга информация като IP адрес, навици за пазаруване и информация за начина ви на живот, като и вашите хобита и интереси. Може да събираме лични данни за вас от различни източници, включително:

Информация, която ни предоставяте директно:

Можем да събираме информация от вас директно, в случаите на предоставяне на лични данни, например когато се регистрирате за теглене на жребий или конкурси, влизате, за да получите информация, използвате приложения, купувате стока или услуга от нас, попълвате проучване или правите коментар, или запитване. Видовете данни, които можем да събираме от вас директно включват:

 • име
 • адрес
 • и-мейл адрес
 • потребителско име
 • телефонен номер
 • кредитна карта или друга разплащателна информация
 • години
 • рождена дата
 • пол
 • генерирано от потребителите съдържание, мнения и друго съдържание, което предоставяте на сайтове на Рамер Груп ЕООД
 • всякаква друга лична информация, която доброволно ни предоставите     

Информация, която събираме автоматично, когато използвате сайтове на Рамер Груп ЕООД:

Ние (и трето лице доставчик на услуги от наше име) използваме cookies и други инструменти (като например аналитични уеб инструменти и пикселни маркери), за да събираме автоматично информация за вас, когато използвате сайтове на Рамер Груп ЕООД, при условията на тази Политика за конфиденциалност и приложимото законодателство.. 

Видовете данни, събрани автоматично включват:

 • информация за вида на браузъра, който използвате
 • детайли на уеб страниците, които сте разгледали
 • вашият IP адрес
 • хипервръзките, които сте кликнали
 • вашето потребителско име, пол, мрежи и всякаква друга информация, която решите да споделите, когато използвате сайтове на трети лица (например, когато използвате „Like” функционалност на Facebook или +1 функционалност на Google+)
 • уеб сайтовете, които сте посетили преди посещението си на сайт на Рамер Груп ЕООД.

(наричани заедно „Информация за използване на сайта“)

Повечето интернет браузъри са настроени да приемат „cookies”. Можете да промените настройките, за да блокирате cookies или за да ви предупреждава, когато cookies се изпращат във вашето устройство. Ако използвате различни браузъри или множество устройства, може да имате нужда да промените настройките за всеки браузър на всяко устройство. Моля да имате предвид, че ако забраните cookies, това може да повлияе на вашето сърфиране в сайтовете на Рамер Груп ЕООД.

Информация, която събираме от други източници:

Можем да получаваме лични данни за вас от други законни източници. включително информация от наличните в търговската мрежа източници, като например публичните база данни, както и информация от трети лица. Видовете лични данни, които можем да събираме от такива източници включват:

 • име
 • адрес
 • и-мейл адрес
 • години
 • пол
 • вашите навици за пазаруване

предпочитания и информация за начин ви на живот, като вашите хобита и интереси

Oнлайн реклама:

Можем да споделим информацията за използване на сайта с доверени трети лица (например: рекламодатели, рекламни агенции, рекламни мрежи, обмен на данни и т.н.), за да ви предложим адеквaтно съдържание, включително по-подходяща реклама на продукти и услуги, които могат да бъдат от интерес за вас. Тези трети лица могат да дадат и достъп до собствените си cookies, уеб маяци и други технологии за проследяване на вашето устройство, за да ни помогнат да се достави персонализирано съдържание и реклама за вас, когато посещавате сайтове на Рамер Груп ЕООД или сайтове на трети лица.

Как използваме личните ви данни?:

Можем да използваме вашите лични данни:

 • за да подобрим нашите продукти и облик на сайтовете на Рамер Груп ЕООД 

Можем да използваме вашите лични данни за:

 • оценка на използването на сайтовете на Рамер Груп ЕООД, продуктите и услугите
 • анализ на ефективността от нашите реклами и промоции
 • персонализиране на вашето сърфиране в уеб сайтовете ни, а също така да се оцени (анонимно и в съвкупност) статистически дейността на уеб сайта, както и по кое време сте го посетили, дали сте го посетили, дали сте го посещавали преди и кой сайт ви е препратил
 • да направим сайтовете на Рамер Груп ЕООД по-лесни за използване, по приспособими с вашите интереси и предпочитания
 • да ускорим  бъдещите си дейности и работа на сайтовете на Рамер Груп ЕООД. Например, един сайт може да разпознае, че сте предоставили вече ваши лични данни и няма да поиска втори път една и съща информация
 • събиране на информация за устройството, което използвате, за да виждате сайтове на Рамер Груп ЕООД, като например вашият IP адрес или типа на интернет браузъра или операционната система, която използвате и да свърже това с личните ви данни, така че да се гарантира, че всеки сайт на Рамер Груп ЕООД представя най-добрите уеб преживявания за вас.
 • да се свържем с вас за продуктите и услугите, които могат да бъдат от интерес за вас, ако сте ни дали съгласие за това или преди това сте поискали продукт или услуга от нас и комуникацията е от значение или е свързана с това предварително искане и е направена в рамките на всички срокове, установени от приложимите закони. 

Можем да използваме вашата лична информация за:

 • да ви предлагаме продукти или услуги (включително тези на съответните трети страни), които считаме, че могат да бъдат от интерес за вас
 • да ви предлагаме възможности да вземате участие в промоции
 • Можете да се откажете от получаването на съобщения от нас по всяко време. Всички директни маркетингови комуникации, които изпращаме до вас, ще предоставят информация и средства, необходими, за да се откажете.
 • Да ви предоставим продукти или услуги, които поискате от нас. 

Ние можем да използваме вашата лична информация:

 • За целите на промоции, в които участвате
 • За да ви изпращаме информация за продукти или мостри, към които сте заявили интерес
 • За да отговаряме на вашите въпроси или коментари

С цел защита на информацията от случайно или преднамерено унищожаване, когато изтриваме информацията, ние може да не изтрием автоматично остатъчните копия от сървърите или да не премахнем информацията от архивните системи.

С кого споделяме личната ви информация?:

Можем да споделяме личните ви данни с:

 • нашите рекламни, маркетинг и промоционални агенции, за да ни помогнат да постигнем и анализираме ефективността на нашите рекламни кампании и промоции
 • трети лица, от които се изисква предоставянето на даден продукт или услуга за вас, като доставка или пощенска услуга, доставка на продукт, който сте поръчали
 • изпълнителни или държавни органи, следвайки съответната правна процедура, за да поискат от нас предоставянето на информация
 • трети лица, които искат да ви изпратят информация относно техни продукти или услуги, но само ако вие сте дали съгласието си за това
 • трети лица, доставчици на услуги, като обработване на данни за Рамер Груп ЕООД
 • доставчици на инструменти за web анализ, като Google или Unica

Ако споделяме вашата лична информация с доверени трети лица, ние ще положим всички усилия, за да гарантираме, че те ще спазват поверителността на данните и ще предприемат всички разумни стъпки, за да ги предпазят от злоупотреби и ще ги използват по начин, съответстващ с нашите инструкции, с тези принципи за защита на лични данни и приложимите закони и разпоредби. 

Можем да споделяме вашите лични данни за:

 • прилагането на условията за използване на сайтовете на Рамер Груп ЕООД
 • извършване на разследвания за евентуални нарушения на приложимото право
 • разкриване, предотвратяване и защита срещу измами и всички технически или слабости
 • в съответствие с приложимите закони и подзаконови актове, във връзка със сътрудничество по правно разследване и за целите на искане на правоприлагащите органи

Ако имате въпроси, коментари или се интересувате как управляваме Вашата лична информация, вижте Вашите права на защита на личните данни и към кого да се обърнете, по-долу..

Рамер Груп ЕООД не продава лични данни, с изключение на юридически лица, на които отдаваме част или цялата си дейност (например във връзка с продажбата на марка) или по друг начин във връзка с вливания, сливания, промяна на управлението, преобразуване или ликвидация на цялата или на част от дейността.

Къде съхраняваме личните ви данни?

Хост сървърите за сайтовете на Рамер Груп ЕООД се намират в Република България. Вашите лични данни ще бъдат въведени на сървърите и ще бъдат обработвани в съответствие с приложимите закони и подзаконови нормативни актове за защита на личните данни.

Защита на личните ви данни:

Ние предприемаме всички разумни предпазни мерки, за да запазим вашите лични данни и изискваме от третите лица, да направят същото. Достъпът до личната ви информация е ограничен, за да предотврати неразрешен достъп, промяна или злоупотреба и е допустим само за нашите служители.

Вашите права за защита на личните данни и към кого да се обърнете:

Ако имате въпроси, коментари или притеснения относно как контролираме личните ви данни можете да се свържете с нас следния имейл адрес: office@rambg.eu

Имате правото да ни кажете, ако:

·         не искате за в бъдеще да бъдете търсени от нас

·         искате копие от личните данни, с които разполагаме

·         искате от нас да коригираме, актуализираме или изтрием личните ви данни от нашите записи

·         искате да докладвате за злоупотреба с личните ви данни

За да ни помогнете с вашето искане, моля предоставете пълното си име и данни.

Изменения на нашата Политика за защита на личните данни

Можем в определени моменти да променяме Политиката си за защита на личните данни, като публикуваме актуалната версия на Политика за защита на личните данни на сайтовете на Рамер Груп ЕООД. Препоръчваме ви да посещавате сайтовете често, за да бъдете информирани за това, как ние използваме вашите лични данни.

РАМЕР ГРУП ЕООД

Updating…
 • Нямате артикули в количката.